Met het huwelijk kies je voor een bepaalde levensstaat. Door priester te worden doe je dat ook. Priesters treden hiermee in een lange traditie. Al sinds het begin van het christendom zijn er namelijk mannen die zich bezig houden met de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten. Het begon met de apostelen – door Jezus zelf uitgekozen – en loopt door tot op de dag van vandaag. Want ook nu roept Jezus mannen die Hem willen volgen. Zij geven zich niet aan een vrouw, maar aan de Heer en zijn kerk.

Aanmelding
Meer informatie en aanmelding voor de priester- en diakenopleiding kunt u krijgen via Grootseminarie Rolduc in Kerkrade.
http://www.rolduc.nl/grootseminarie-rolduc

De priesteropleiding van het Bisdom Roermond is sinds 1974 gevestigd in de prachtige gebouwen van de oude abdij Rolduc. Die abdij is gelegen aan de rand van Kerkrade in het heuvelland van Zuid-Limburg. Vanaf de stichting in het jaar 1104 is Rolduc altijd een centrum geweest van kerkelijk leven, eerst als Augustijner Koorherenabdij, daarna als scholengemeenschap, vervolgens als kleinseminarie en nu als het ‘thuis’ van het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond.
Het Grootseminarie Rolduc was in Nederland de eerste priesteropleiding die na het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) opnieuw van start ging. Het werd volgens de nieuwe regels voor de priesteropleiding ingericht. Lange tijd was het de enige klassieke priesteropleiding in Nederland, intussen zijn daar enkele andere bijgekomen. In de meer dan 30 jaren dat het seminarie bestaat zijn er ongeveer 170 priesters uit voortgekomen.

Voorbereiding en Voorwaarden
Priester worden is niet kiezen voor een gewoon beroep. Het is een “roeping”. Je wordt ervoor uitgekozen. Wanneer bij jou de gedachte leeft om priester te worden, dan besef je ten diepste dat die niet van jou zelf komt. God geeft ze in, Hij “roept”.
Bij de een komt die gedachte al in de jeugd naar boven, bij een ander pas in de tijd van de beroepskeuze, bij weer een ander op latere leeftijd. Soms worstel je er een tijd mee en durf je er niet direct op in te gaan. Het kan dan verhelderend zijn om met iemand daarover te praten. Je zult merken dat die gedachte niet zo vreemd is. Jezus roept óók in onze tijd mensen om Hem van meer nabij te volgen: “Kom volg Mij…”
U kunt hierover een gesprek aangaan met uw parochiepriester.

 

Verdere informatie

De Rooms- katholieke kerk ziet het priesterschap als een sacrament. De gedachte is dat Jezus zelf zijn apostelen heeft uitgezocht die de leer van Christus moesten verkondigen. De priesters zijn altijd mannen die gedoopt zijn. De Rooms- katholieke kerk heeft ook nu nog als regel dat de mannen celibatair moeten leven.

De priesterwijding
‘Ja, hier ben ik’, zegt de priesterkandidaat als hij tijdens de wijdingsplechtigheid naar voren wordt geroepen. Het is letterlijk antwoord geven op Gods roepstem, zoals we ook in de Bijbel tegenkomen: ‘Toen riep Jahwe: ‘Samuël!’ Samuël antwoordde: ‘Hier ben ik.’ (1 Sam. 3,4). Of bij Jesaja: ‘…Hier ben ik, zend mij’ (Jes. 6,8). Net als in vroegere tijden roept God nog steeds.
De wijding gebeurt door handoplegging en gebed. Maar daarvoor is eerst nog de litanie van de heiligen. Uit grote eerbied en nederigheid gaat de wijdeling plat ter aarde liggen voor het altaar.
Daarna krijgt de wijdeling de handen opgelegd door de bisschop die dan in stilte bidt. Vervolgens spreekt de bisschop het wijdingsgebed uit. Daarna zalft hij de handen van de wijdeling en is deze priester van Jezus Christus en zijn kerk.