kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur


Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Met ingang van 1 januari 2017 is elke eerste 4 dinsdagochtenden van een maand eucharistieviering om 09.00 uur. Op de 5e dinsdagochtend van een maand is er géén eucharistieviering in Heksenberg.


Antonius van Paduakerk


Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Waarom heilige Missen voor onze overledenen?

In iedere H. Mis bidden we voor onze overledenen en vaak wordt iemand met naam genoemd. Een Mis opdragen voor een dierbare is heel katholiek en doet recht aan de band die we met onze overledenen hebben. Het gebruik heeft al wortels in het Oude Testament: Judas de Makkabeeër liet voor de overledenen een zoenoffer opdragen; een mooie en edele gedachte, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis, zodat ze van hun zonden zouden worden vrijgesproken (vgl. 2 Makk. 12, 43-45). Centraal staat het geloof in de verrijzenis: Jezus is voor ons aan het kruis gestorven en verrezen. Even centraal staat het besef dat we over de grens van de dood met hen verbonden blijven. In de geloofsbelijdenis zeggen we: we geloven in de gemeenschap van de heiligen.
De Kerk is groter en meer levend dan wij denken. Ook de gestorvenen horen erbij, of ze al in de heerlijkheid bij God zijn, of nog op weg naar Hem en zich in het louteringsoord bevinden. Dit is niet zo zeer een plaats, maar geeft meer de ‘toestand’ aan waarin zij zijn: in het licht van God zien zij hun eigen tekortkomingen. Iets van een schaamte hindert hen om Gods licht binnen te kunnen treden. – In Gods licht kijken we anders tegen onze tekortkomingen of zonden aan. – En juist dan kunnen wij hen te hulp komen door hun en onze blik op Jezus te richten. In hen zal er een intens verlangen zijn om God te zien, maar ze kúnnen niet; gefixeerd op hun tekorten. Door een H. Mis voor hen op te dragen verkrijgen we voor hen de genade dat ze tot God kunnen naderen; dat Jezus voor ieder van hen aan het kruis is gestorven en verrezen. Een H. Mis vergroot het besef dat het Gods barmhartigheid is, die ons bij Hem brengt. De blik richt zich niet meer op onze zonden, maar op de Verlossing die Jezus voor ons aan het kruis heeft verkregen. En juist dat vindt plaats bij de viering van de H. Eucharistie, als een mysterie. Een misintentie opdragen voor de zielenrust van een overledene houdt in dat we vragen om de genade verbonden . . . .Lees verder