kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.

 

Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Elke dinsdagochtend: eucharistieviering om 09.00 uur. 

 

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Verrassend Gedachtenisprentje

Afgelopen maand waren er in onze parochies veel uitvaarten. "Dat zal wel door de warmte komen", zeiden mensen vaak. En dat zal vast meespelen. Bij een van de overledenen stonden in de rouw-annonce onder zijn handgeschreven initialen, waarmee hij vaker kunstwerken initieerde, de grote Mariadogma's aangeduid: Moeder Gods. Altijd Maagd, Zonder zonde ontvangen; met ziel en lichaam in de hemel opgenomen, en nog de titel Medeverlosseres. Deze laatste titel betekent niet dat Maria niet zelf ook verlossing nodig had, maar dat zij  op voorbeeldige wijze met Christus heeft meegewerkt aan de Verlossing - zoals wij allen opgeroepen zijn om aan de verlossing met Christus mee te werken. Maar Maria heeft dit op uitmuntende wijze gedaan.

Ik was er door getroffen zijn mariale getuigenis op de rouwbrief en het gedachtenisprentje te lezen. Het paste helemaal bij de overledene - hij was een groot Mariavereerder - en het prentje sloot af met De vrede van Christus en Ave Maria. Mooi om zo'n persoonlijk getuigenis na te laten. Een prentje is dan een soort geestelijk testament en geeft aan wat iemand belangrijk vindt en wil doorgeven. Heel katholiek en heel bijbels. Het is de concrete . . . .Lees verder