kerken

Parochies Heerlen Noord

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur


Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Met ingang van 1 januari 2017 is elke eerste 4 dinsdagochtenden van een maand eucharistieviering om 09.00 uur. Op de 5e dinsdagochtend van een maand is er géén eucharistieviering in Heksenberg.


Antonius van Paduakerk


Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Digitale agenda katholieker dan papieren!

Zuster Annie bidt voor vrede in het Midden-Oosten: "Tijdens de Mis bedacht ik me dat we in Syrië al vijf jaar vasten en wenste ik dat op een dag Syrië, Irak en het Midden-Oosten mogen verrijzen. Gods hand is overal aanwezig, zelfs in de meest moeilijke tijden. We willen dat mensen een brug van vrede vormen, wij willen vredebouwers, daarom moeten al onze politieke partijen bij elkaar komen." (BRON: KERK IN NOOD)
Wat een vertrouwen en een moed om gelovig vol te houden in zulke verscheurde landen. Ik heb veel bewondering voor de christenen die stand houden onder de vervolging. Zij moeten een sterk geloof hebben. Onze westerse geloofsbeleving steekt daar wat schril tegen af. Als christenen in de vervolgde gebieden zoveel moeite doen om hun geloof te kunnen beleven, dan moet ons dat toch inspireren om ook hier vol te houden. Om Pasen iedere week op de zondag te vieren.
In ons geloof gaat het om Pasen: de verrijzenis van Jezus Christus. Na zijn kruisdood op Goede Vrijdag is Hij begraven en op de derde dag verrezen. De eerste christenen waren zich al bewust hoe belangrijk dit was, dat dat zij de weekorde ervoor hebben veranderd: niet meer de laatste dag van de week (zaterdag) was de rustdag, maar de eerste dag. De zondag werd de dag des Heren. Vanaf het prille christelijke begin kwamen de christenen op deze dag samen en vierden Eucharistie.
Door de zondag te vieren drukken we uit dat Jezus op Pasen verrezen is. Waar de zondag verloren gaat, verdampt ook het paasgeloof; en omgekeerd. Zetten we de zondag op één. Papieren agenda’s waar de week met de zondag begint, zijn nagenoeg niet meer te krijgen. Altijd staat de maandag als eerste dag. Gelukkig kunnen we in een digitale agenda die keuze zelf maken en de zondag vooraan zetten. En dat geldt natuurlijk ook voor hoe we de zondag daadwerkelijk invullen. In onze vrije westerse wereld kunnen we dat zelf bepalen. Als christenen onder vervolgingen stand houden, moeten wij toch in staat zijn de zondag katholiek in te vullen. Zalig paasfeest! Iedere zondag opnieuw. . . . .Lees verder