kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.

 

Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Elke dinsdagochtend: eucharistieviering om 09.00 uur. 

 

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Blij om zijn komst!

cathedra.jpg.png

Dat een bisschopswijding je zo blij kan maken! Het was een prachtige viering, die 8e december in de Roermondse Christoffelkathederaal. De gesproken woorden; de sacrale zang, de rijke symboliek van het plat ter aarde gaan bij de litanie van alle heiligen, de ring, het evangelieboek wat tijdens het wijdingsgebed boven de te wijden bisschop werd gehouden, de serene stilte in een bomvolle kathedraal, de handoplegging door meer dan twintig bisschoppen en de lange stoet van celebranten, kanunniken, misdienaars, ridders en schutters …. Het had iets tijdloos, of meer nog: we zetten de geloofstraditie van vele eeuwen voort. Verleden en heden ontmoetten elkaar in een samengebalde liturgie in een bomvolle kerk, met een hoopvolle blik naar de toekomst. Christus is dezelfde; gisteren, nu in 2018 en in de toekomst. En wat mij vooral treft: dat je zo blij kunt zijn, dat we weer een bisschop hebben.  

Een jaar waren we zonder bisschop. Wanneer en wie er zou komen wisten we niet. Het voelde als een advent; een tijd van wachten; weliswaar actief wachten, met een zekerheid er zal iemand komen. Maar we voelden in dit afgelopen jaar een zeker gemis. Meer dan ik had gedacht. Zonder . . . .Lees verder