kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur


Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Met ingang van 1 januari 2017 is elke eerste 4 dinsdagochtenden van een maand eucharistieviering om 09.00 uur. Op de 5e dinsdagochtend van een maand is er géén eucharistieviering in Heksenberg.


Antonius van Paduakerk


Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Veel weten en toch niet geloven

Royale kennis van de Bijbel hebben en toch niet geloven. Dat kan. Bij een bijbelquiz scoren ongelovigen vaak niet slecht. Behalve wéten wie Jezus is, is er kennelijk nog iets nodig om tot geloof te komen. “Wie werkelijk het woord van Jezus bezit, kan ook zijn stilte vernemen” (Ignatius van Antiochië). Om te ontdekken wie Jezus is, moeten we zijn persoon op ons laten inwerken. Zoals Jezus’ Moeder deed: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart” (Lc 2, 19). Spontaan stellen we ons dat zo voor dat Maria er in stilte over nadacht. Dit stilte is nodig om Jezus tot ons te laten spreken.
Tijdens een kerkelijke viering is er vaak (te) weinig stilte: alle momenten worden opgevuld. Een lege kerk kan weldadig overkomen. Ook de stilte van de natuur, of op een late avond de sterrenhemel op je laten inwerken, kan ons het besef geven van Gods schepping. Zó ontdekken wie Jezus is, maakt ons geloof persoonlijk. We ervaren hoe Hij ons aanspreekt. Ook om die persoonlijke band gaat het bij geloven. Dan is het meer dan een wéten wie Hij is, dan gaat het in de richting van bewondering en beminnen. Ons hart wordt geraakt door Zijn liefde voor ons. En dat roept een wederliefde op. En de wet van de liefde is zo, dat we dan ook meer van Hem willen weten. Ons hart openzetten voor de liefde die Jezus voor ieder heeft. – Is dat niet ook de betekenis van het H. Hart van Jezus?
De vakantie kan een moment zijn om die stilte te ervaren. Of ook een stil moment, alleen in een kerk. De architectuur en de gewijde sfeer nodigen uit om stil te staan bij God. En voor de bijbel kenners: God in de stilte vinden lezen we al bij de profeet Elia. “Toen trok de Heer voorbij. Voor Heer uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries” (1 Kon 19, 11-12). Toen hoorde Elia de stem van God.
Om de woorden van Jezus te begrijpen is zeker kennis nodig. Maar kennis alleen is niet voldoende om Jezus in zijn diepte te verstaan. Er ontbreekt nog iets wezenlijks: het binnentreden in het zwijgen van Jezus, waaruit . . . .Lees verder