kerken

Parochies Heerlen Noord

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.15 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur


Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
1e en 3e dinsdag van de maand om 09.00 uur


Antonius van Paduakerk


Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Er is een Kindeke geboren … Jezus in de spotlight!

Bij het opzetten van de kerststal zorg ik altijd dat een van de lichtjes helder in de stal straalt: Maria en Jozef en het Kind in de kribbe duidelijk in het licht! De os en de ezel pikken ook een glimp van dit licht op; de figuren wat verder van de stal worden vager beschenen door de lampjes in de boom. Het eigenlijke ‘kerstgebeuren’ staat in de spotlight: Er is een Kindeke geboren op aard.

Kerstmis vieren zoals het bedoeld is, zet Jezus in de spotlight. Als klein Kind komt God in onze wereld. Het is nodig Jezus in het licht te zetten, want in onze wereld zijn zoveel spotlights dat je Kerstmis kunt vieren zonder stil te staan bij Jezus’ geboorte. Onze tijd lijkt daarin op 2000 jaar geleden: in Bethlehem was geen plaats voor de moeder en het Kind. Daarom zet ik bij alle kerstversiering ook altijd ook een stalletje, of minstens het Kindje liggend in een kribbe. De kerstverlichting verwijst dan naar het Licht dat in onze wereld is gekomen.


Als gelovige mensen kunnen wij dat extra accent leggen. Anders gaat de geboorte van het Kind langzaam verloren. Alles wat we zo aan Kerstmis waarderen heeft Jezus gebracht: de vrede, het licht in onze wereld, de geborgenheid, en ook: in de medemens Jezus herkennen. De bron van de naastenliefde vinden we bij Jezus.
Daarom: de spotlights op Jezus. – Laten we ons het geloof in het Kind Jezus niet afnemen; want >‘t kwam op de aarde voor ons allemaal. Het Kind, liggend in een kribbe gedekt met wat hooi, is God-met-ons. En ’t wenst ons allen een zalig nieuw jaar.

Namens kapelaan, diaken en kerkbestuur wens ik u een zalig kerstfeest en zalig Nieuwjaar.

. . . .Lees verder