kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.

 

Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Elke eerste 4 dinsdag ochtenden van een maand eucharistieviering om 09.00 uur. Op de 5e dinsdagochtend van een maand is er géén eucharistieviering in Heksenberg.

 

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Maria in de meimaand

Op 20 mei vieren we Pinksteren: de nederdaling van de Heilige geest; het begin van de Kerk. Vanaf dan trekken de apostelen uit om te getuigen van de Blijde Boodschap. Maria was erbij toen de Heilige geest over hen neerdaalde. "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeel, op ieder van hen neerzette, Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf" (Hand. 2, 1-4).

De Heilige geest was al eerder over Maria gekomen. Bij de aankondiging van de Blijde Boodschap door de engel Gabriël hoorde zij de woorden: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zon van God"(Luc. 1, 35). Maria stemde er mee in moeder van Gods Zoon te worden. En nu op Pinksteren mogen we haar vereren als Moeder van de kerk. Zij is moeder van alle volgelingen van Jezus. 

Met Pinksteren lezen we hoe velen tot het geloof komen  - op die dag, na Petrus' toespraak 3000 mensen, en "elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gereed zouden worden" (Hand. 2, 41.47). Echt verrassend te zien hoe snel het aantal gelovigen groeit. En allen mogen zich bij Maria veilig weten; zij is onze beschermende hemelse moeder. Het hart van Jezus en het hart van Maria zijn zo groot dat wij daar een plaats in hebben. Maria wil hetzelfde als Jezus; haar haart gaat helemaal uit naar . . . .Lees verder