kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies:
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;

Zondag om 11.15 uur;

Maandag en vrijdag om 19.00 uur;

Woensdag om 9.00 uur. 

Gerardus Majellakerk

Zaterdag om 18.00 uur;

Dinsdag om 09.00 uur. 

H. Heilig Hart van Jezus kerk: 

Zondag om 10.00 uur;

Woensdag om 19.00 uur;     

Donderdag om 09.00 uur.

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Herfst – November. NIEUW BEGIN.

De tijd is begonnen van de vallende bladeren. De zomerse zon is verdwenen. Als het zonnetje nog schijnt, dan is het warm. Maar is ze weg voel je dat de tijd veranderd. Het wordt koud. Men trekt zich terug naar binnen. Aanschouwt de natuur van achter het raam. Steekt kaarsen aan en geniet van elkaars aanwezigheid.


Maar ook tijd dat je wordt geconfronteerd met de vergankelijkheid van het bestaan. Gezellig samen van de herfststorm genieten, is misschien verleden tijd geworden. De storm van binnen is hopelijk ten bedaren gekomen. Men heeft geaccepteerd dat het leven verder gaat. Dat liefde over afstanden blijft bestaan, zelfs over de afstand van de tijdelijke dood. Immers november begint het Allerheiligen en Allerzielen. Twee feesten zo verschillend maar oh zo gelijkend. Immers op beiden dagen vieren we de verrijzenis van Jezus Christus op zo verschillende wijzen. Met de Heiligen vieren we dat we voorsprekers hebben bij God de Vader in de hemel. Zij zijn reeds de weg van Jezus gegaan. Heiligen leefden vaak ver weg. Maar  de dag erna komt de Verrijzenis zo dicht bij. Getekend door onze pijn en verdriet om het heengaan van een dierbare. Niet ver weg, zeer dichtbij.


Op zo’n moment wil God ons juist nabij zijn, in Zijn Woord of/en in de medemens die met ons meeleeft.


Lees verder