kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.

 

Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Elke dinsdagochtend: eucharistieviering om 09.00 uur. 

 

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Water in Rome

Op het moment dat de redactie dit parochieblad samenstelt geniet ik van mijn vakantie. In Rome. Warm, maar toch een aangename temperatuur. Ik sta bij een van de twee fonteinen op het St.-Pietersplein. Op de achtergrond de St.-Pieter en aan de andere kant de ramen van de pauselijke vertrekken van waar zondags altijd om twaalf uur het angelus wordt gebeden. Het sprankelende water van de fontein werkt verfrissend en doet met terugdenken aan het Baptisterium dat ik 's ochtends had bezocht, dit bij de basiliek St.-Jan van Lateranen. Een achthoekige kerk met rijke symboliek die het doopsel belicht. Aan de wanden schilderingen uit de H. Schrift, o.a. van de Ethiopiër die gedoopt onderweg bij een water wordt gedoopt. In het midden van een lager gelegen deel een grote doopvont in de vorm van een boot. Men daalde echt af naar het lagere gedeelte om dan na het doopsel te 'herrijzen'. En de boot roept het schip van Christus' Kerk in herinnering, of ook de ark van Noach: die ín de ark waren werden gered. De Kerk biedt ook redding (Verlossing).  En in Rome ervaar ik nog meer hoezeer we als parochie in het bisdom een onderdeel van een wereldkerk zijn. Het katholieke, universele is gewoon aanwezig. Enkele gebeeldhouwde herten roepen automatisch een psalmvers op: "God, ik verlang naar U, zoals een hart naar helder water" (Ps 42,1). . . . .Lees verder