kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;
Zondag om 11.00 uur;
Maandag en vrijdag om 19.00 uur;
Woensdag om 9.00 uur.

 

Gerardus Majellakerk

Zondag om 09.30 uur;
Elke dinsdagochtend: eucharistieviering om 09.00 uur. 

 

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd

In de afgelopen weken schoten me vaker woorden van Moeder Julia door het hoofd: Werken kun je overal, maar God dienen kun je alleen op de die plaats die Hij u aangewezen heeft(Julia Verhaeghe). Het telefoontje van de vicaris-generaal  van ons Bisdom, mgr. René Maessen, kwam voor mij onverwacht. Totaan dat telefoontje had ik gedacht in Heerlerheide mijn pensioen te halen en hier dus nog menig jaar als pastoor van de parochies in Heerlen-Noord te zijn. In het gesprek op het bisdom volgend op dat telefoontje, vertelde mgr. Maessen me, dat de bisschop me wilde benoemen tot pastoor-deken in Thorn. Na dit gesprek en dat met de verantwoordelijke  van mijn eigen gemeenschap, volgde een kennismaking met het kerkbestuur van de parochiecluster Emmaus in Thorn en omgeving. Tevens stond Pasen voor de deur.


De mededeling dat ik hier zal vertrekken, kon ik niet met Pasen bekend maken. Zo’n bericht zou de paasvreugde te zeer overschaduwen. En de verrijzenis van Christus is toch het belangrijkste van ons geloof! “Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos”, zegt Paulus (1 Kor 15,17). In overleg besloten we daarom de mededeling van mijn aanstaande vertrek een week uit te stellen, zowel hier als in Thorn. Het werd dus  beloken Pasen. Hoewel we ook dan op de octaafdag van Pasen nogmaals  de verrijzenis van Christus vieren. Nu vooral onder het aspect van de goddelijke  barmhartigheid.


De mededeling van mijn vertrek en nieuwe benoeming kwam voor de meesten heel onverwacht. – Net zoals die voor mij onverwacht was gekomen (!). Van een aantal hoorde ik,  dat ze toch wel vermoed hadden dat ik ooit een keer ergens anders benoemd zou worden. Nu ik zelf langzaam aan het idee van de nieuwe benoeming begin te wennen, ben ik ook wel enthousiast voor deze uitdaging.


Lees verder