Categorie op Uncategorized

80-jarig jubileum bij het Legioen van Maria

Praesidium “Maria Toevlucht van de Zondaars” Heerlen Noord – SchandelenOp 23 mei 1944 werd dit praesidium door kapelaan Jac. Frijns , later Pastoor van de H. Geestparochie in Meezenbroek, opgericht…

Read More

Heilig Vormsel

Op zondag 14 april om 17 uur zal in de kerk van Heksenberg het Heilig Vormsel worden toegediend aan de vormelingen van onze ParochieFederatie. Deken Bouman is de vormheer bij…

Read More

Kerkbijdrage online

In deze nieuwe moderne tijd willen we u in de gelegenheid stellen de kerkbijdrage digitaal aan ons over te maken. Wij stellen hiervoor een QR code beschikbaar waarmee u 130…

Read More

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Afgelopen januari startte de jaarlijkse 'Actie Kerkbalans' waarbij wij als kerk aandacht vragen voor de financiën van de parochie.  We hebben brieven rondgebracht waarin we vragen om een bijdrage. Heeft u…

Read More

Zondagsmis vanaf 1 oktober

Iedere zondag om 17:00 uur is er een H. mis in de Gerardus Majellakerk, onderdeel van en georganiseerddoor ParochieFederatie Heerlen-Noord. Deze diensten zullen regelmatig in het teken van een speciale…

Read More