80-jarig jubileum bij het Legioen van Maria

Praesidium “Maria Toevlucht van de Zondaars” Heerlen Noord – Schandelen
Op 23 mei 1944 werd dit praesidium door kapelaan Jac. Frijns , later Pastoor van de H. Geestparochie in Meezenbroek, opgericht in het voormalig concentratiekamp in Amersfoort. Door de jaren heen en de vele stormen die het moest doorstaan kwam dit praesidium uiteindelijk weer in de H.Hart van Jezus Kerk te Schandelen terecht. Gods Geest kent geen muren maar wel bouwstenen. Dat zijn de actieve en biddende leden van dit praesidium “Maria Toevlucht van de Zondaars.”

Tevens sluiten wij hierbij al onze biddende leden van het Bisdom Roermond in. Onze grootste dankbaarheid gaat uit naar onze grote Voorspreekster de H.Maagd Maria, daarom willen wij dit samen met U allen vieren.
Donderdagmorgen 23 mei a.s om 9 uur in de H.Mis van de H.Hart van Jezus Kerk te Schandelen met uitstelling van het Allerheiligste en het bidden van de legioengebeden en de rozenkrans. Aansluitend is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.
Zondagmorgen 26 mei a.s. om 10 uur in de H.Mis in dezelfde kerk zal dit 80 jarig jubileum nogmaals gevierd worden voor de actieve leden en onze biddende leden en iedereen die het Legioen van Maria een warm hart toedraagt. Daarna wordt u in de koffiekamer uitgenodigd om samen met elkaar een kop koffie te drinken. U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM!

Het Legioen van Maria praesidium “Maria Toevlucht van de Zondaars.”
H.Hart van Jezus Kerk, Meezenbroekerweg 114,
6412VM Heerlen-Schandelen