Kerkbijdrage online

In deze nieuwe moderne tijd willen we u in de gelegenheid stellen de kerkbijdrage digitaal aan ons over te maken. Wij stellen hiervoor een QR code beschikbaar waarmee u 130 euro (advies van het bisdom) via iDEAL kunt betalen. Scan de hier afgebeelde code. U wordt daarna doorgestuurd naar Sumup waar u uw naam invult en uw bank kunt kiezen. Daarna kunt u via IDEAL betalen.

Mocht u een ander bedrag willen betalen dan kan dat natuurlijk ook. Maak dan gebruik van een bankoverschrijving naar een van onze rekeningen:

NL 15 RABO 0122 4004 96
t.n.v. Kerkbestuur H.Cornelius

NL 94 RABO 0172 4011 19
t.n.v. Parochie St. Gerardus Majella en St. Antonius van Padua

NL 42 INGB 0001 0611 23
t.n.v. Federatie RK Par. H.Hart/H.Geest/HH Martelaren

We hopen dat we op u mogen rekenen! Alvast heel hartelijk dank.