In de Corneliuskerk vinden al vele jaren kindernevendiensten plaats. Deze worden ongeveer een keer per maand gehouden op zondag om 11.00 uur. De kinderen worden dan tijdens de H.Mis een half uurtje meegenomen naar naar een aparte ruimte. Daar wordt het evangelie op een kinderlijke manier besproken en uitgelegd. Er wordt ook geknutseld, gezongen of toneel gespeeld. Aan het einde van de H.Mis mogen de kinderen bij het altaar vertellen en laten zien wat zij geleerd en gedaan hebben.
Uit ervaring is gebleken dat de kinderen dit heel leuk, gezellig en interessant vinden. Zij zijn erg enthousiast.
De nevendiensten worden in de regel goed bezocht. De kinderen kunnen zo op een leuke manier kennismaken met de kerk. Alle kinderen van kleuter tot ongeveer 13 jaar zijn van harte welkom.