Vanuit de Rooms-Katholieke Kerkprovincie In Nederland wordt nog druk gewerkt aan een landelijke ANBl-site voor de bisdommen, parochies en andere katholieke instellingen.
Voor de parochies Heerlen-Noord die bestaan uit meerdere parochies die elk nog een aparte juridische entiteit hebben, betekent dit het volgende.
Voor iedere rechtspersoon (‘oorspronkelijke’ parochie) is er een publicatiewebsite die te benaderen is via de volgende link:
Parochie H. Antonius van Padua
Parochie Christus Koning
Parochie H. Paulus
Parochie H. Cornelius
Parochie H. Gerardus Majella

Eén van de gegevens die gepubliceerd moeten worden, is het zogeheten RSlN-nummer.
Dit Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer is de vervanger van het vroegere fiscaal nummer. Ook hier geldt dat elke parochie als individuele juridische entiteit een eigen RSIN-nummer heeft. De parochies binnen de parochies Heerlen-Noord staan bij de belastingdienst geregistreerd onder het volgende RSlN-nummer:

Parochie H. Antonius van Padua 824125691
Parochie Christus Koning 817826506
Parochie H. Paulus 824101388
Parochie H. Cornelius 2577239
Parochie H. Gerardus Majella 2578517
Bij het aangaan van een periodieke schenking dient in de toekomst de correcte tenaamstelling en het bijbehorende RSlN-nummer ingevuld te worden. Voor de overeenkomsten die mogelijk in de afgelopen jaren zijn afgesloten onder het landelijke RSlN-nummer van de Rooms Katholieke Kerkprovincie, wordt u als eventuele schenker via deze weg geïnformeerd over deze wijziging van het RSIN-nummer.