Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de parochie-priesters en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, net zoals in uw huishouden, kunnen de nodige voorzieningen er niet zijn zonder financiële basis.

De lasten van de parochies bestaan voornamelijk uit het salaris van de pastoor, het onderhoud en de energiekosten van het kerkgebouw en de pastorie, de kosten van kerkdiensten en afdrachten aan het bisdom. De inkomsten moeten voor het overgrote deel worden opgebracht door de parochianen via de kerkbijdrage, de misintenties en collectes. Voor het in stand houden van de parochie en de dienstverlening vanuit de parochie is het daarom van groot belang dat alle parochianen hun steentje bijdragen via de kerkbijdrage.

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het Bisdom Roermond geeft vanaf 2023 een bedrag aan van minstens € 130 per jaar.

U betaalt de kerkbijdrage in uw eigen parochie. Alleen de parochianen van de Christus Koningparochie betalen hun kerkbijdrage aan de Corneliusparochie. De parochianen van de Antonius van Paduaparochie kunnen ook na het sluiten van hun parochiekerk nog betalen aan de eigen parochie.

Betaal mogelijkheden
Er zijn twee mogelijkheden om te betalen:

Automatisch incasso
U machtigt het kerkbestuur om het bedrag van de kerkbijdrage van uw rekening af te schrijven via automatisch incasso. Als u hiervoor kiest, dient u eenmalig een machtigingsformulier in te vullen waarop u uw gegevens invult en aangeeft hoeveel kerkbijdrage u per maand, kwartaal, of (half)jaar wilt betalen. 
Het kerkbestuur regelt het verder voor u. U ontvangt een bericht, zodra de automatische incasso van start gaat.

Internetbankieren
Als u hiervoor kiest, dient u onderstaand formulier in te vullen met uw persoonlijke gegevens en het bedrag dat u wilt betalen. U maakt vervolgens een vast bedrag over via uw bank onder vermelding van kerkbijdrage. U regelt zelf hoe vaak u deze overschrijving doet. U geeft bij uw bankoverschrijving aan of u het bedrag maandelijks, per kwartaal of (half)jaarlijks wilt overmaken.
U kunt het geld overmaken naar: een van de volgende rekeningnummers:
NL 42 INGB 0001 0611 23 ten name van R.K Kerkbestuur H. Hart van Jezuskerk
NL05 INGB 0001 0424 86 ten name van R.K Kerkbestuur St. Cornelius
NL94 RABO 0172 4011 19 ten name van Kerkbestuur St. Gerardus Majella