De tarieven voor misstipendia en de kerkbijdrage worden in 2021 licht verhoogd. Het bisdom heeft dat besloten na consultering van de Diocesane Financiële Commissie, waarin afgevaardigden van alle dekenaten in Limburg zitten. Niet alle tarieven gaan omhoog. Het betreft vooral de zogeheten rouw- en trouwgelden en de bijdrage voor jubileumvieringen die niet tijdens een reguliere weekenddienst worden gehouden.

De tarieven waren al een aantal jaren niet verhoogd, waardoor het in de lijn der verwachting lag dat deze voor 2021 wel verhoogd zouden worden. Bovendien zijn veel parochies dit jaar nogal wat inkomsten misgelopen als gevolg van de coronacrisis. Het bisdom vindt het daarom redelijk om voor 2021 een verhoging voor te stellen.

De tarieven waren de afgelopen jaren ook bewust laag gehouden om parochies die nog niet in de pas liepen met hun prijsstelling de kans te geven om een inhaalslag te maken. Het bisdom gaat ervan uit dat dit nu overal gebeurd is.

Het bisdom Roermond kent al sinds jaar en dag het gebruik dat de bijdrage voor uitvaarten of huwelijksdiensten niet gevraagd wordt aan parochianen die minimaal de vier voorafgaande jaren kerkbijdrage hebben betaald. Het bisdom overweegt om deze koppeling los te laten en de regeling binnen enkele jaren af te bouwen. Parochies worden hierover geïnformeerd zodra dit besluit definitief is.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden300,00
Uitvaartdienst*475,00
Huwelijksmis*475,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium of een begraafplaats buiten de parochie na een voorafgaande kerkdienst75,00
Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst475,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 20 jaar550,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 10 jaar275,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 5 jaar137,50
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 10 jaar125,00
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 20 jaar250,00
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 5 jaar62,50
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)475,00