DE BIECHT: SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING
Door het sacrament van boete en verzoening is er steeds weer nieuw leven mogelijk. Hoe vaak gebeurt het niet dat we in ons gezin, bij het werk of op school andere mensen onrecht aandoen. En hoe goed doet het dan om in alle oprechtheid tegen de ander te kunnen zeggen: ‘Het spijt me, het zal niet meer gebeuren’.

Ook in de biecht mogen we uitspreken wat we tegen God en elkaar fout hebben gedaan. In naam van Jezus mag de priester dan zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven, ga in vrede!’. Dat schenkt bevrijding en doet de mens goed.

Biechtgesprek
Elke woensdag, donderdag en zondag voor of na de mis er is mogelijkheid om deze sacramentele vergeving van zonden te ontvangen. U kunt te allen tijden een afspraak maken met de pastoor (045-5212450) of met de kapelaan (045-5723473).
Voor de grote kerkelijke feestdagen (Kerstmis en Pasen) is er extra biechtgelegenheid. U vindt dit vermeld in ons parochieblad.

Verdere informatie

Boete en Verzoening (de biecht)
Paus Franciscus heeft ons allemaal opgeroepen om opnieuw dit sacrament te ontdekken en de genezende kracht ervan te ervaren. Er zijn nu eenmaal momenten, dat een mens zich in zijn geweten bezwaard voelt, niet omdat hem dat aangepraat wordt, maar omdat hij zich er heel goed van bewust is dat hij iets verkeerd gedaan heeft. In zo’n situatie biedt God zijn helpende hand aan. Hij nodigt ons mensen uit om bij een priester zijn hart uit te storten. Dit kan gebeuren in een eenvoudig vergevend gesprek onder vier ogen met een priester.
Het sacrament van boete en verzoening schenkt ons vergeving en verzoening met God en met elkaar. De priester mag in naam van Christus zeggen “Ik ontsla je van je zonden. Ga in vrede!”
In dit sacrament mag iedere mens, Jezus als de Goede Herder en Heiland ontmoeten. Het is het sacrament waardoor een nieuw begin vanuit de liefde van God mogelijk wordt gemaakt.