U wilt uw kindje laten dopen.
Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u uw kind daarvoor aanmelden door contact op te nemen met het parochiekantoor:

Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen
Telefoon: 045-5212450
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl

Voorbereiding
Er vindt een voorbereidingsavond plaats steeds op de eerste maandag van de maand en deze avond is bedoeld voor de ouders en peetouders. Tijdens deze avond spreekt u eventueel samen met andere doopouders over de inhoud van het doopsel, over het verloop van de doopplechtigheid en over het waarom van uw keuze.

Voorwaarden
Bij voorkeur dopen we op de zondag, liefst vroeg in de middag.
Voor het doopsel van een kind is het niet noodzakelijk dat de ouders gehuwd zijn voor de kerk. Bij het doopsel beloven de ouders dat het kind een katholieke opvoeding krijgt. Er bestaat altijd de mogelijkheid voor de ouders om tijdens de doopviering van hun kind – alsnog – het kerkelijk huwelijk te sluiten.

Kosten
Voor het Doopsel vraagt de kerk geen geld. Een vrije gave is altijd welkom.

Waaraan u ook moet denken
Bij de doop horen een peter en meter. Deze moeten minimaal 16 jaar zijn en een van hen moet katholiek zijn, d.w.z. gedoopt, de eerste Communie ontvangen hebben en gevormd. Als u slechts één peter of meter heeft is dat ook voldoende voor de doop.
De doopkaars kunt u zelf meenemen of u kunt er een kopen van de parochie.

Achtergrond informatie bij het doopsel
Het Doopsel is de eerste stap van een persoon in de Kerk. Door de doop word de dopeling lid van de Kerk. Degene die wordt gedoopt wordt door de doop ook lid van de parochie en het bisdom waarin de doop plaatsvindt. De naam van de dopeling wordt opgetekend in het doopregister van de parochie.

Doopbelofte
Bij de doop zijn behalve de dopeling ook de ouders, familieleden, vrienden en peetouders aanwezig. De peetouders zijn de getuigen van de dopeling en degenen die hem of haar als voorbeeldige christenen steunen. Het uitspreken van de doopbeloften vormt een onderdeel van de doopviering. Omdat het kind niet voor zichzelf kan spreken, doen de ouders en peetouders dit. Is de dopeling een schoolkind, jongere of volwassene dan spreekt de dopeling de doopbeloften wel zelf uit. Na het uitspreken van de doopbeloften wordt de dopeling gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dopen in de kerk
Wil het kind mee kunnen doen aan de eerste heilige communie dan is het noodzakelijk dat het eerst gedoopt is. Kinderdoopsel is gebruikelijk in onze kerk. maar als uw kind nog niet gedoopt is, is dat geen probleem omdat het dopen ook kan plaatsvinden als het kind te kennen heeft gegeven om de eerste communie te willen doen. En eigenlijk kan men dan ontdekken dat dit een prachtig ritueel is. Het kind wordt opgenomen in de gemeenschap van de kerk.

  Gegevens dopeling




  In welke kerk wilt u het kind het vormsel laten doen?

  Gegevens van de ouder(s) of verzorger(s)



  Vader gedoopt
  Vader gevormd





  Moeder gedoopt
  Moeder gevormd


  Relatie ouders


  Gegevens peetouders



  Peter gedoopt
  Peter gevormd





  Meter gedoopt
  Meter gevormd


  Adresgegevens




  Telefoon* (vul tenminste één nummer in)


  Hebt u de verplichte velden – aangegeven met een * – ingevuld?
  Klik dan op verzenden!