U wilt uw kindje laten dopen.
Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u uw kind daarvoor aanmelden door contact op te nemen met het parochiekantoor:

Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen
Telefoon: 045-5212450
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl

Voorbereiding
Nadat u uw kind hebt opgegeven dient u van te voren even een afspraak met mij of de diaken te
maken om kennis te maken. Indien u substantiële vragen hebt met betrekking tot het doopsel waar u
graag spoedig een antwoord op wilt, kunt u direct na opgave een afspraak maken. Uiterlijk twee
weken van te voren.

Voorwaarden
Ieder kind kan gedoopt worden op het geloof van een der ouders. Immers het is een keuze voor het
leven, beter gezegd voor het eeuwig leven. Door het doopsel nemen wij nu al daaraan deel. Een
gedoopt mens is reeds verlost van de doop door het leven, sterven en verrijzen van onze Heer en
Heiland Jezus Christus. Kinderen die ouder zijn dan 6 jaar moeten eerst worden voorbereid op de
doop onze catechist. Het behelst 4-5 lessen. Het kind is dan oud genoeg om iets te begrijpen van wat
gaat gebeuren.

Peetouders dienen minimaal 16 jaar oud zijn. KATHOLIEK gedoopt, gevormd en de communie
hebben gedaan. Ze moeten immers de dopeling tot voorbeeld zijn: hoe te leven als katholiek. Iemand
met een protestantse achtergrond kan wel christelijk getuige zijn. Anders- of niet-gelovigen kunnen
geen peetouders zijn. Voor alle duidelijkheid: iemand die katholiek was en moslim is geworden, is
dus uitgesloten. Peetouders zijn geen getuigen en dienen hun hele leven hun petekind te begeleiden.
Wanneer door omstandigheden de peetouders ontvallen, kan bij het vormsel nieuwe worden
toegevoegd, de zogenaamde Vormsel-peetouders. Normaliter zijn dit de dooppeetouders.

Kosten
In onze parochiefederatie kennen we geen vaste bijdrage voor het doopsel. Er zijn parochies waar
bijvoorbeeld 50 euro wordt gevraagd. Dit kan echter voor de een te veel zijn en voor de andere een
peulenschil. Vandaar dat we zeggen een redelijke bijdrage naar draagkracht van de ouders in een
enveloppe en ook de peetouders mogen substantieel bijdragen. De andere deelnemers kunnen hun
dankbaarheid uitdrukken door een vrije gaven in het collectebakje.

Doopboekje
Om een doopsel persoonlijker te maken wordt u het parochiële doopboekje na opgave toegestuurd.
Hierin kunt u zelf de desbetreffende namen invoegen en ook eventuele gedichten of teksten. Ook
kunt u er een mooi boekje van maken met bijvoorbeeld foto’s. Het is dan voor alle deelnemers een
mooi aandenken aan het doopsel. Het vermenigvuldigen dient u zelf te doen of te laten doen. Het
aantal hangt van het aantal deelnemers af.

Waaraan u ook moet denken
Bij de doop horen een peter en meter. Deze moeten minimaal 16 jaar zijn en een van hen moet katholiek zijn, d.w.z. gedoopt, de eerste Communie ontvangen hebben en gevormd. Als u slechts één peter of meter heeft is dat ook voldoende voor de doop.
De doopkaars kunt u zelf meenemen of u kunt er een kopen van de parochie.

Achtergrond informatie bij het doopsel
Het Doopsel is de eerste stap van een persoon in de Kerk. Door de doop word de dopeling lid van de Kerk. Degene die wordt gedoopt wordt door de doop ook lid van de parochie en het bisdom waarin de doop plaatsvindt. De naam van de dopeling wordt opgetekend in het doopregister van de parochie.

Doopbelofte
Bij de doop zijn behalve de dopeling ook de ouders, familieleden, vrienden en peetouders aanwezig. De peetouders zijn de getuigen van de dopeling en degenen die hem of haar als voorbeeldige christenen steunen. Het uitspreken van de doopbeloften vormt een onderdeel van de doopviering. Omdat het kind niet voor zichzelf kan spreken, doen de ouders en peetouders dit. Is de dopeling een schoolkind, jongere of volwassene dan spreekt de dopeling de doopbeloften wel zelf uit. Na het uitspreken van de doopbeloften wordt de dopeling gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dopen in de kerk
Wil het kind mee kunnen doen aan de eerste heilige communie dan is het noodzakelijk dat het eerst gedoopt is. Kinderdoopsel is gebruikelijk in onze kerk. maar als uw kind nog niet gedoopt is, is dat geen probleem omdat het dopen ook kan plaatsvinden als het kind te kennen heeft gegeven om de eerste communie te willen doen. En eigenlijk kan men dan ontdekken dat dit een prachtig ritueel is. Het kind wordt opgenomen in de gemeenschap van de kerk.

  Gegevens dopeling
  In welke kerk wilt u het kind laten dopen?

  Voorkeursdatum voor de doop

  Gegevens van de ouder(s) of verzorger(s)  Vader gedoopt
  Vader gevormd

  Moeder gedoopt
  Moeder gevormd  Relatie ouders

  Gegevens peetouders  Peter gedoopt
  Peter gevormd

  Meter gedoopt
  Meter gevormd


  Adresgegevens
  Telefoon* (vul tenminste één nummer in)


  Hebt u de verplichte velden – aangegeven met een * – ingevuld?
  Klik dan op verzenden!