Uw kind wil deelnemen aan het Heilig Vormsel
Normaliter ontvangen de kinderen van groep 8 dit sacrament.

Aanmelding
U kunt hier uw kind via de website aanmelden. Of stuur een email naar info@parochiesheerlennoord.nl waarna u van ons een aanmeldformulier krijgt toegestuurd.

Voorbereiding en voorwaarden

Uw kind is Rooms-Katholiek en heeft het Doopsel ontvangen.
Uw kind is bereid aan de voorbereiding deel te nemen. Datums voor de vormsel lessen nader te bepalen.

Kosten
Voor initiatiesacramenten (Doopsel – Communie – Vormsel) vraagt de kerk geen geld. Voor de dekking van de kosten, zoals werkboek vormsel, het koor, dekenale vormelingendag, fietsbedevaart, Christoffeldag etc. wordt een bijdrage gevraagd van de ouders.

Verdere informatie
Het vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus’ kerk. Uiteraard is dit dus geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof.
Treedt iemand op latere leeftijd toe tot de kerk, dan wordt zij/ hij vaak in één viering tegelijk gedoopt en gevormd.

Zo hangen doopsel en vormsel onlosmakelijk samen, de overeenkomsten zijn groot. Bij het vormsel ligt de nadruk op het ontvangen van de heilige Geest. U wordt gezalfd met Chrisma, de elk jaar opnieuw door de bisschop gewijde zalf. Deze zalving is hét teken van de heilige Geest: wij mogen zo voluit christen zijn. Gevormd worden we door alles wat we in het leven ervaren, door ieder die we ontmoeten. Gevormd worden in de Kerk is hiervan de verdieping: ons geloof wil het fundament zijn dat heel ons leven draagt. We staan er niet alleen voor: samen leven we in Gods goede Geest van vuur en liefde.

Datums Vormsel 2023

Heerlerheide (Corneliuskerk) vrijdag 27 januari 2023 om 19.00 uur

Schandelen (Hart van Jezuskerk) zondag 29 januari 2023 om 10.00 uur