De kerk in Nederland is een van de grootste – zo niet de grootste – vrijwilligersorganisatie. Dit geldt ook voor onze parochie. In een complexe samenleving wordt veel van de parochie gevraagd. En met minder priesters landen er meer taken op de schouders van parochianen: de vrijwilligers. Op dit moment verrichten in onze parochiefederatie vele tientallen vrijwilligers een grote hoeveelheid aan taken. Vrijwilliger zijn bij onze parochie is een goede zaak. Het maakt je betrokken bij de geloofsgemeenschap. Het versterkt je geloof en het verdiept je contacten met andere parochianen. Sommige vrijwilligerstaken gebeuren één keer per jaar; andere meerdere keren per week. Sommige taken zijn eenvoudig; andere complex en verantwoordelijk. Kortom, er is altijd iets dat bij u past.

Vrijwilligers zijn altijd welkom!

Mensen met een levenshouding waarin gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan en die zich wil inzetten voor de medemens zijn welkom om de boodschap van naastenliefde in woord en daad gestalte te geven. We hebben steeds mensen nodig en wanneer u denkt dat u een bijdrage kunt leveren neem dan contact op met ons parochiekantoor.

Enige voorbeelden van werkzaamheden verzorgd door vrijwilligers:

  • koster, collectant, acoliet, misdienaar, lector tijdens de vieringen
  • werkzaamheden als kerkbestuurslid
  • administratie voor de parochie
  • het verzorgen van bloemenversieringen in de kerk
  • het schoonmaken van de kerk
  • de voorbereiding van de eerste communie
  • onderhoud van de gebouwen
  • rondbrengen van het parochieblad
  • het onderhoud van de tuin van kerk en kapelanie
  • etc