Parochieel Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Heerlerheide

Inlichtingen:
Mia Jacobs-Hamaekers
Corneliusplein 100
6413 EX HEERLEN
045 521 4808
hamam@ziggo.nl
website:caeciliakoor
Het Caeciliakoor heeft ook nog een afdeling gregoriaans

Koor Coda

Inlichtingen
Monique Adema

0610913513
secretaris@koorcodaheerlen.nl
Website Koor Coda Heerlen

Thirdwing koor

Popkoor Thirdwing

t.a.v. Marjo Caenen, secretaris
Exdel 7
6373 AH Landgraaf
06 33 702 502|
 info@thirdwing.nl
Website: thirdwingkoor