De kerk is gelegen op een lage, met gras begroeide, kerkheuvel omgeven door een lage steunmuur.
De kerk is gebouwd in 1927 – 1928 naar een ontwerp van Joseph Wielders en wordt vaak wel een
typische “Wielderskerk” genoemd vanwege de met baksteen beklede betonconstructie.
Wielders construeerde een hoog zadeldak dat rust op spitse gewelfbogen. Hierdoor kon er een
ruimte in de kerk gecreëerd worden zonder verdere steunpunten. Het resultaat is een eenbeukige
kerk in zakelijk-expressionistische stijl. De ramen zijn in neogotische stijl.
De absis van de kerk is bijzonder en bestaat uit asymetrisch geplaatste, steeds kleiner wordende,
uitbouwsels. De voorlaatste van deze uitbouwsels is voorzien van ronde vensters.
De glas-in- lood ramen zijn van de hand van Eugène Laudy

De kerk heeft een monumentale status vanwege het eenklaviersorgel met 10 registers. Het orgel is in
1830 gebouwd voor de Petruskerk in Gulpen, in 1928 is het in Schandelen geplaatst. In 1968 en 2008
is het orgel gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw.
Aan de zijwanden van de kerk zijn in 2006 de kruiswegstaties geplaatst afkomstig uit de H.
Drievuldigheidskerk – Schaesbergerveld. Zij zijn gemaakt door de beeldhouwer Wim van Hoorn. Een
bekend ander beeld van zijn hand is  “d’r Joep” op de markt van Kerkrade. Zie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_van_Hoorn_(beeldhouwer)

Voor een grote verzameling krantenartikelen over de parochie en kerk, zie:
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=parochie+prox+schandelen&page=1&sortfield=da
te&coll=ddd