Het Heilig Hart van Jezus is het zinnebeeld van de immense liefde van Jezus Christus voor God en de mensheid. De devotie tot het Heilig Hart is gericht op de minnende kracht die behoort tot de menselijke natuur van Christus.
In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht. De kerkvaders beschouwden het hart als symbool van liefde. Middeleeuwse mystici beschreven hun ervaringen van de hartstochtelijke liefde van Jezus voor de mensheid. Deze liefde uit zich in de wil om te lijden en te sterven in het belang van de ander. Ook vertegenwoordigers van de Moderne Devotie droegen bij aan de toewijding tot de geïncarneerde liefde van God.

De eerste die in de nieuwe tijd de devotie tot het Heilig Hart propageerde was Johannes Eudes (1601-1680). Geïnspireerd door Franciscus van Sales en de privé-openbaringen aan Gertrudis van Helfta en Mechtildis van Helfta verspreidde deze Franse priester en missieprediker deze vroomheid
onder het Franse volk. In 1672 gaf de bisschop van Rennes aan de door Johannes Eudes gestichte religieuze congregaties voor het eerst verlof om een speciaal feest ter ere van Hart van Jezus te vieren.
De Heilig-Hartdevotie brak pas echt goed door de berichten over de visioenen van Margaretha Maria Alacoque (1646-1690). Aan haar zou Jezus zijn bloedend hart hebben getoond. Volgens deze kloosterzuster uit het Franse Paray-le- Monial had Jezus kenbaar gemaakt dat de kerkelijke
autoriteiten een feest ter ere van zijn liefde moesten instellen en wel op de derde vrijdag na Pinksteren. Dat leidde er toe dat paus Clemens XIII in 1765 de 'derde vrijdag na Pinksteren' officieel als een plaatselijk feest erkende. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor in heel de RK-Kerk en
kende er een hoge liturgische rang aan toe. Tegenwoordig is het een kerkelijk hoogfeest.

In de 19de eeuw werden massaal neogotische heilighart-beelden in diverse maten geproduceerd. Deze kwamen niet alleen terecht in kerken en kapellen, maar ook in huiskamers. De meeste Heilighart-beelden stellen Jezus in zijn verrezen gestalte voor, wijzend op zijn hart. De bovenkant van
het hart heeft een opening waaruit een kruis en een vlam komen. Meestal is  het hart omkranst met een doornenkroon.
Lees verder: https://www.kro.nl/katholiek/abc/heilig-hart- van-jezus
RK documenten: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=51