Een jongerengroep is een uitdaging. Samen willen we groeien in vriendschap met elkaar en in ons geloof. Daarom gaan we een jongerengroep beginnen in Schandelen voor jongeren vanaf 12 jaar. Alle jongeren vanaf die leeftijd is welkom.

“Jongeren zijn de toekomst”. Deze woorden kennen we wel. Zolang de mensen samen zijn, zijn ze sterk. Er zijn veel jongeren hier in onze parochies, maar tot nu toe komen ze niet samen. Door een jongerengroep krijgen onze jongeren een kans om samen te komen en leuke activiteiten te plannen en te doen met hun leeftijdsgenoten.

Op vele plaatsen in Nederland, ook in het bisdom Roermond, zijn er groepen waar katholieke jongeren regelmatig samenkomen om met leeftijdsgenoten het geloof te beleven, van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen op maatschappelijk en religieus gebied en om ontspannende activiteiten met elkaar te beleven. Daarom wil ik graag onze jongeren samenroepen om een jongeren groep te beginnen in Schandelen.

We willen één keer in de maand (op een zaterdagavond) van 19:30 uur tot 22:00 uur samen komen in de parochiezaal.

De jongerenavonden zijn op volgende data gepland:

Zaterdag 9 november 2019 van 19:30 uur tot 22:00 uur
Zaterdag 14 december 2019 van 19:30 uur tot 22:00 uur
Zaterdag 18 januari 2020 van 19:30 uur tot 22:00 uur 
Zaterdag 15 februari 2020 van 19:30 uur tot 22:00 uur
Zaterdag 21 maart 2020 van 19:30 uur tot 22:00 uur
Zaterdag 18 april 2020 van 19:30 uur tot 22:00 uur
Zaterdag 16 mei 2020 van 19:30 uur tot 22:00 uur 
Zaterdag 20 juni 2020 van 19:30 uur tot 22:00 uur

Willen jullie deze datum al reserveren?