Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen om je geloof in God, maar ook om je levenservaringen te delen – met elkaar – dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Doopsels, Eerste Heilige Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de priesters en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. Deze noodzakelijke voorzieningen kunnen er niet zijn zonder een financiële basis, net zoals in uw huishouden.

De lasten van de parochies bestaan voornamelijk uit het salaris van de pastoor, het onderhoud en de energiekosten van het kerkgebouw en de pastorie, de kosten van kerkdiensten en afdrachten aan het bisdom. De inkomsten moeten voor het overgrote deel worden opgebracht door de parochianen via de kerkbijdrage, de misintenties en collectes. Voor het in stand houden van de parochie en de dienstverlening vanuit de parochie is het daarom van groot belang dat alle parochianen hun steentje bijdragen via de kerkbijdrage.

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het Bisdom Roermond geeft een bedrag aan van minstens € 115,- per jaar.
Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belast
Voor meer informatie: bel gerust of kijk op onze website.

U kunt het geld overmaken naar: een van de volgende rekeningnummers:
NL05 INGB 0001 0424 86 ten name van R.K Kerkbestuur St. Cornelius
NL94 RABO 0172401119 ten name van Kerkbestuur St. Gerardus Majella
NL42 INGB 0001 06 1123 ten name van kerkbestuur H. Hart van Jezuskerk