Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief.
Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken
en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!
Samen met heel het kerkbestuur ben ik ontzettend blij als u dit op deze wijze zou gaan doen. Zo kunnen we de rode cijfers bij de jaarrekening weer zwart maken. Als het u dit jaar nog lukt, is het voor de parochie een echt kerstgeschenk!

Wat moet u doen? U kunt het formulier downloaden of vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen. Vul dit formulier ‘periodieke gift in geld’ in, onderte-ken het en lever het in bij het pa-rochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvan-gende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig ingevuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, kunt u de aftrek nog in 2017 toepassen.