kerken

Parochies Heerlen Noord

     Internet    Website

Welkom

R.K Parochies:
H.Cornelius Heerlerheide
Christus-Koning Nieuw-Einde
St.Gerardus Majella Heksenberg
St.Antonius van Padua Vrank
Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen

H.Missen door het jaar

Corneliuskerk

Zaterdag om 19.00 uur;

Zondag om 11.15 uur;

Maandag en vrijdag om 19.00 uur;

Woensdag om 9.00 uur. 

Gerardus Majellakerk

Zaterdag om 18.00 uur;

Dinsdag om 09.00 uur. 

H. Heilig Hart van Jezus kerk: 

Zondag om 10.00 uur;

Woensdag om 19.00 uur;     

Donderdag om 09.00 uur.

Antonius van Paduakerk

 Vanaf 20 november 2016 is de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst onttrokken (=gesloten).

Woord van de pastoor

Van knuffel tot realiteit!

Verbaasde ogen op Aruba en in de kerken van ons cluster. Verbaasd vanwege een knuffel in de stal en in de preek. De knuffel, het geschenk van vertrouwen aan Jezus, gegeven door een jonge bezoeker aan de kerststal. Hij had niets anders om te geven en gaf daarom zijn vertrouwen. Enkele dagen na kerst komt iemand naar mij toe en geeft bij een knuffel. Hierdoor was een geraakt. Een mooi teken van vertrouwen na slecht vier maanden in Heerlen.


Hieruit put ik vertrouwen in de toekomst. Met vertrouwen op Jezus heb ik vorig jaar ja gezegd op mijn benoeming. Dit vertrouwen in Jezus heeft mij altijd geholpen om er te zijn waar de Kerk, de Heer, mij heen zend. Hier of in het buitenland.


Op 19 april, zondag na Pasen komt de Antilliaanse/Arubaanse gemeenschap naar de kerk van Heerlerheide. Noteer alvast en ervaar het samen zijn.


Lees verder