Op naar Pasen

De vasten is in volle gang als u deze editie krijgt. Bekeert u en geloof in het evangelie klinkt het vanaf Aswoensdag dat we met velen hebben gevierd op de Heksenberg. Het lijkt lang maar we hebben de tijd nodig. Immers het duurt een tijdje, voordat het doordringt tot ons wat onze fouten en tekortkomingen zijn. Een persoonlijke band opbouwen vergt tijd. Vooral als het contact niet meer zo intens is of verwaterd.
God begeleidt ons door het leven ook als wij denken alles zelf te doen en te beslissen. Hij probeert altijd met zachte hand ons de juiste weg te wijzen. Echter de verantwoordelijkheid voor onze daden neemt hij niet weg en ook niet over.
Dat geldt ook voor de blaren waar we soms op moeten zitten. God heeft bovenmenselijk geduld met ons. Immers zijn liefde ging en gaat tot het uiterste voor iedere mens. In de vastentijd bidden we daarom ook op iedere vrijdag om 18.00uur gezamenlijk de kruisweg in de kerk van Heerlerheide. Met Jezus willen we leren ons eigen kruis te dragen.
De paaswake vieren we ook dit jaar weer twee keer in ons cluster. Op Paaszaterdag om 6.00 uur ‘s ochtends komen we samen in St. Corneliuskerk van Heerlerheide. Een ensemble van het St. Ceaciliakoor heeft zich bereid gevonden om de dienst op te luisteren. Na afloop is paasontbijt. U kunt zich opgeven via het parochiekantoor of na de H. Missen.
Om 20.00 uur vindt de paaswake plaats in de H. Hart van Jezuskerk te Schandelen. Deze wordt opgeluisterd door ons eigen kerkelijk zangkoor Schandelen.