De kerststal bestaat 800 jaar

Afgelopen week zijn in alle 3 onze kerken, vrijwilligers hard aan het werk gegaan om de Kerststallen op te zetten. We nodigen u graag uit om onze kerken te bezoeken en een kijkje te nemen bij de Kerststallen. Voor of na de mis is de kerk open. Een overzicht van alle missen vindt u in onze nieuwsbrief
Een overzicht van alle missen tijdens de feestdagen vindt u hier.

Geen Kerstmis zonder kribbe. In menig huiskamer, kerk en zelfs in bedrijven of langs de openbare weg wordt in december een kerststal opgezet. Er zijn ook heel wat plaatsen met een levende kerstgroep. Dit jaar wordt Kerstmis heel speciaal. Het is namelijk precies 800 jaar geleden dat de kerststal zoals wij die nu kennen werd geïntroduceerd.

De kerstgroep met Maria, Jozef en het Jezuskind, met de herders en de os en de ezel hebben we te danken aan Sint-Franciscus van Assisi. Vóór 1223 werd er hooguit een kribbe met een beeld van het kindje Jezus geplaatst. Precies 800 jaar geleden kreeg Franciscus van paus Honorius III toestemming om het kersttafereel met levende personen voor te stellen. In het bos bij Greccio in Italië bouwde hij een stalletje.

Op Kerstavond werd vóór dat stalletje de Heilige Mis opgedragen, waarbij het idee was dat het Goddelijk Kind zelf onder de gedaante van brood en wijn aanwezig zou zijn. De legende vertelt: ‘Toen Franciscus het Evangelie zong en gekomen was bij de woorden ‘…en legde hem neder in de kribbe..,”, knielde hij neer om het geheim van de menswording te overwegen en zie in zijn armen kwam een kindje, omstraald van schitterend licht.’

De door hem opgericht orde van minderbroeders (franciscanen) hebben de volksdevotie rondom het stalletje van Bethlehem in de eeuwen daarna wereldwijd verspreid. Er bestaan zelfs verenigingen van mensen die kerstgroepen sparen. Dit najaar is ook een boek verschenen over 800 jaar Kerststal.