Die kleine ondeugende Jezus!

Kerstmis is al weer een maand geleden. We gaan al snel richting Pasen. Maar eerst natuurlijk de heerlijke carnavals￾tijd voor velen. Laten we ervan genieten. Ook dat duurt maar kort. Kerstmis hebben we dit jaar ook gevierd met een groep parochianen die alleen zijn, minder bedeeld of liever met meerderen kerst vieren. Het was een geweldige ervaring in de Gerardushoeve. Dank aan Caritas 045 voor de hulp. Ook volgend jaar zetten we dit sociale kerstfeest voort in onze Gerardushoeve op de Heksenberg.

Het diner sloten we af met de Hoogmis om 17.00 uur. Ook dit was nieuw. Prachtige zang en volkszang. Aan het einde gingen de lichten uit en bij kaarslicht zongen we het Stille Nacht in het Duits natuurlijk. Zo mooi.

Maar oh, wat was dat! Hij is er niet. Keek de koster aan en ook zijn ogen werden groter. Kijk in sacristie! Ondertussen bemerkten meer mensen dat er iets niet klopte. Licht achter het priesterkoor ging aan. Op het oksaal ging het licht aan en schimmen gingen door de kerk. Op zoek naar die kleine poet die niet lag waar hij moest liggen. Processie vertrok kerk uit. Het gesprek van het moment: waar is Hij naar toe. De hele kerk werd op de kop gesteld. Waar is het ondeugende kereltje naar toe. Daar kwam het verlossende bericht: Hij ligt in de biechtstoel! Ik meldde het de kerkmeesteres van de Heksenberg.
Zij antwoordde ad rem: Maar hij is toch zonder zonde? Waarop ik antwoordde hij lag in de middelste stoel.. Daar hoort Jezus immers ook thuis om onze zonden te verge￾ven. De zonden waarvoor Hij mens werd en waarvoor hij werd gegeseld, met doornen gekroond, gekruisigd, begra￾ven en daarna is verrezen. Zo overwon dit kind de dood voor ons allen. Het kind dat ons die avond uitnodigde om Hem steeds te ontvangen in de H. Communie. Maar ook om ons hart steeds te reinigen van onze tekortkomingen en zonden.

Wat een avond en nu op weg naar vasten en de vervulling waarvoor Jezus uiteindelijk mens werd. Wees niet bang: Hij wacht voor ons allen in de biechtstoel, letterlijk of figuurlijk.
Zo gaan wij van Alaaf naar Hosanna, van Hosanna naar Kruisig Hem. Om te eindigen bij Alleluja, HIJ IS VERRE￾ZEN.
Pastoor J.W. Janssen