7 Januari, kerstspel met Stichting Chrisko

Als afsluiting van de Kersttijd, voert Stichting Chrisko aanstaande zondag 7 januari het Kerstspel uit. Om 17:00 uur in de Gerardus Majellakerk op de Heksenberg. Lees onderstaand verslag van Stichting Chrisko over de voorbereiding en uitvoering van dit Kerstspel.

Na een goede en gedegen voorbereiding, waar we slagvaardig en doeltreffend te werk gingen met de nieuwe liedjes, kon het oefenen gaan beginnen en ging de tweede generatie met het koor aan de slag. Net als voorgaande jaren dienen de nieuwe liedjes als illustratie van het jaarthema en zo werd ook het verhaal al snel een feit. Dit jaar stond het thema ‘Toonaangevend’ centraal! In die zin dat God met de komst van Jezus op aarde een nieuwe toon zette, waardoor een nieuw lied weerklonk. Onze eind-twintigers en begin dertigers lieten dit jaar niets aan het toeval over, maar gingen zowel met de oudere als de jongere generatie aan de slag. Er werd druk gerepeteerd, gedanst, genaaid en gespeeld en op alle andere fronten werd gebruik gemaakt van de frisse zomerenergie van deze tweede generatie. Dit bood niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar bood bovenal een grote tijdbesparing voor de ouderen, omdat 1 + 1, twee werd, en we door samen te werken de energie en het enthousiasme verdubbelden. Met recht kunnen we zeggen dat de nieuwe toon is gezet en dat meerdere stokjes stilzwijgend, maar wel in goed overleg, werden overgedragen.  

Dat maakte dat de engelen een geheel nieuwe outfit kregen en dat niet alleen, ze werden ook nog van nieuwe vleugels voorzien. Claire, onze opperengel, wist al van wanten, want zij heeft al meerdere jaren de stellage waaraan de vleugels bevestigd worden op haar schouders gedragen. Hannah en Sarah daarentegen, onze kleine engeltjes, moesten er toch wel eventjes wat van zuchten. De stellage drukte en schuurde hier en daar en was zwaarder dan ze dachten. Zodoende verlostten we ze steeds snel van het geraamte waar de vleugels in moesten, nadat ze ‘acte de présence’ hadden gegeven en zich van hun beste kant hadden laten zien.

Ook één van de wijzen ontving op de valreep nog een nieuw hoofddeksel. Terwijl de naaisters en de mensen van de kleding druk in de achterkamer aan de slag waren, om de afzonderlijke kerstfiguren te laten schitteren en stralen, liet ook onze eigen dansleiding zich niet onbetuigd. Zij maakten thuis in hun eigen vertrouwde omgeving alle dansbewegingen klaar en stuurden iedereen de filmpjes, zodat de mensen niet alleen de zang, maar ook de dans thuis zelf konden voorbereiden en oefenen. Deze werkwijze maakt dat we in een korte tijd heel efficiënt en gedegen werk kunnen verzetten, geheel passend bij het samen-sterk-principe dat er binnen Chrisko heerst. Marleen had in de tussentijd alle ‘schmuck’ die er in Heerlen en omstreken te vinden was bij elkaar verzameld en zo werden de koningen na meer dan twintig jaar nog een beetje extra opgetuigd met veel blingbling. De ringen met dikke edelstenen, de kettingen en armbanden maakten het helemaal af. Daarnaast werd hierdoor het contrast tussen de arme herders en de rijke wijzen nog beter zichtbaar gemaakt. Beiden, zowel de herders als de koningen, vertegenwoordigen een groep mensen die door hemelse inbreng uitgenodigd werden om Jezus te komen begroeten. De drie koningen maakten wel eerst nog een klein omweggetje, voordat ze bij de stal aankwamen. Misschien wel omdat zij hun eigen gedachtegangen hadden, wie zal het zeggen? Misschien hadden ze wel een hele andere voorstelling van zaken voor ogen, waardoor ze de pasgeboren Koning in een paleis gingen zoeken, in plaats van in een schapenstal. Dat zou in hun geval toch het meest voor de hand liggend zijn geweest, zou je kunnen zeggen. En toch, toen ze zagen dat de pasgeboren Koning daar niet te vinden was, gingen ze opnieuw op zoek en richtten ze hun blik weer naar de ster, volgden die en zo kwamen ook zij aan bij de stal. In een doodeenvoudige herdersstal, midden in het veld, vonden zij uiteindelijk de pasgeboren Koning, liggend in een voederbak gevuld met stro, en een nieuw lied weerklonk. De wet werd door de komst van Jezus met Liefde vervuld!

Voordat we het wisten, was het tijd om de puntjes op de i te zetten en was de generale repetitie een feit. Met een gerust hart konden we dan ook de kerst tegemoet zien, want we hadden voor ons gevoel niets aan het toeval overgelaten. De rest was niet meer aan ons. We geloven namelijk dat als wij ons best doen en geven wat we in huis hebben, God voor de rest zorg zal dragen. En dat geloof maakt dat we ook alles waartoe we ons geroepen voelen in vertrouwen durven aanpakken en vol goede moed op weg blijven gaan, ondanks alle tegenslagen die het leven ook biedt. En tegenslagen kennen we, ondanks de goede voorbereidingen, natuurlijk ook. Zo filmen we altijd het kerstspel tijdens beide missen, maar helaas is de camera er, tijdens het filmen van het kerstspel op Kerstavond, vlak voor het einde mee opgehouden. Helaas, pindakaas! Gelukkig hebben we het gehele spel wel op film staan van de eerste Kerstdag en deze delen we graag met jullie.

En net als altijd lagen natuurlijk ook de misboekjes klaar en stonden de geschenkjes, die onze zaaggroep zaagt, in de manden bij de kerkdeuren klaar. De houten kerstballen hebben, zoals elk jaar, dezelfde afbeelding als de voorkant van ons misboekje. Ze waren gezaagd, geschuurd, ingepakt en voorzien van het zinnetje dat verwees naar het thema van de mis. In dit geval was de reminder die iedereen mee naar huis kreeg: “Gods Liefde is toonaangevend!” We hopen dat Jezus, die de Liefde Himself is, de toon mag aangeven in ons leven. Hij, die de Vredevorst wordt genoemd, wil niets liever dan vrede brengen, waar ook ter wereld, en daar heeft Hij ons allemaal, niemand uitgezonderd, hard voor nodig. Vrede begint thuis in ons eigen gezin, op school, op ons werk, in het verkeer, enz. Overal waar wij komen, mogen we Gods vrede brengen, omdat we Zijn vrede ontvangen hebben. Wij wensen iedereen dan ook die vrede toe en danken u voor alle steun en support die we als stichting Chrisko op de een of andere manier van u hebben ontvangen het afgelopen jaar!