Archives op 2024

Installatie nieuwe kerkbestuursleden

Afgelopen maand is er in ons kerkbestuur een wisseling geweest. Zo heeft Frank Eussen ons na jarenlange trouwe dienst verlaten. Wij bedanken Frank voor zijn betrokkenheid bij de kerk. Daarnaast…

Read More

Nieuwe bisschop van Roermond

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met…

Read More

Zomerplanning

De zaterdagavondmissen van 19.00 uur in de Corneliuskerk vervallen in de periode van zaterdag 6 juli tot en met 7 zaterdag september 2024.

Read More

Begraafplaats opruimen

Afgelopen zaterdag zijn we gestart met het opschonen van oude kerkhof, gelegen naast de kerk van Heerlerheide. We hebben al veel kunnen doen maar het is nog lang niet klaar.…

Read More

ANTILLIAANSE HOOGMIS 30 juni 2024

MISA        NA      PAPIAMENTU ANTILLIAANSE HOOGMIS DJADOMINGU  30 DI YUNI 2024 ZONDAG 30 JUNI 2024 CORNELIUSKERK       HEERLERHEIDE 11.15 AM BAN   TOPA   DESPUES   DI   MISA Na de mis is er een “Ban…

Read More

80-jarig jubileum bij het Legioen van Maria

Praesidium “Maria Toevlucht van de Zondaars” Heerlen Noord – SchandelenOp 23 mei 1944 werd dit praesidium door kapelaan Jac. Frijns , later Pastoor van de H. Geestparochie in Meezenbroek, opgericht…

Read More

Heilig Vormsel

Op zondag 14 april om 17 uur zal in de kerk van Heksenberg het Heilig Vormsel worden toegediend aan de vormelingen van onze ParochieFederatie. Deken Bouman is de vormheer bij…

Read More

Kerkbijdrage online

In deze nieuwe moderne tijd willen we u in de gelegenheid stellen de kerkbijdrage digitaal aan ons over te maken. Wij stellen hiervoor een QR code beschikbaar waarmee u 130…

Read More


1 2